Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Massagepraktijk Chris Wolfs

Om de massage zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Als u een afspraak maakt, gaan wij ervan uit dat u kennis genomen heeft van deze voorwaarden en hiermee akkoord gaat.


Ethiek en hygiëne

Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. Seksuele handelingen worden niet verricht. Massagepraktijk Chris Wolfs behoudt zich het recht u te weigeren indien u onder invloed bent van drugs / alcohol of als u agressief, seksueel of intimiderend gedrag vertoond.


Afspraak tijdig annuleren

Bij verhindering s.v.p. de gemaakte afspraak minimaal 24 uur van tevoren annuleren.
Indien dit niet gebeurt, zullen de kosten voor de gemaakte afspraak in rekening worden gebracht.


Intakegesprek

Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw specifieke klachten en/of medisch verleden. Deze intake is kosteloos. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure, kunnen wij de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.


Medische informatie

Gebruikt u medicijnen of bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of anderszins, dan is het verstandig voorafgaand aan een massage uw arts/specialist te vragen of u gemasseerd mag worden.


Verzoeken

  • Zet uw telefoon stil of nog liever uit.
  • Hygiene is erg belangrijk voor u en mij, dus neem altijd voor de massage een douche of bad.
  • Gebruik geen bodylotion of parfum.
  • Draag bij voorkeur geen of weinig make-up.

Tips

  • Trek gemakkelijke kleding aan.
  • Zorg dat u na de massage niet veel meer hoeft te doen, zodat u nog lekker kunt nagenieten.
  • Drink voldoende water na de massage om zo afvalstoffen uit uw lichaam te kunnen verwijderen.

Houd u er rekening mee dat er na de massage olieresten kunnen achterblijven op uw lichaam en haar, dit kan vlekken geven in uw kleding.